Over leven met NAH
 Niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen

Een initiatief van Sig vzw - Kerkham 1 - 9070 Destelbergen - www.sig-net.be
Startpagina Ik heb NAH Familie Hulpverleners

Wat is NAH en oorzaken

NAH is de afkorting van niet-aangeboren hersenletsel.
Dit duidt op beschadiging van de hersenen die niet voor of tijdens de geboorte is ontstaan. De hersenen zijn het belangrijkste orgaan van waaruit alle lichaamsfuncties gestuurd worden, wat betekent dat de plaats en de ernst van de schade gevolgen kan hebben op alle gebieden van het menselijk functioneren.
Oorzaken van NAH met mogelijks blijvende gevolgen:

Al leek die valpartij banaal en verbeet je de pijn van de stoot tegen je hoofd. Ook al denk je: "Het gaat wel vanzelf over..."  Als aanhoudende pijn, duizeligheid, slechter zicht, misselijkheid, verwardheid, vermoeidheid, minder geduld, plotse vergeetachtigheid, enz. pptreden kan dat erop wijzen dat er meer aan de hand is! Het is dan ook van groot belang om bij de minste twijfel je huisarts op de hoogte te brengen!


Gevolgen van NAH

Steeds meer mensen overleven beschadiging aan de hersenen, vooral door de groeiende medische en technologische kennis. De groep personen met NAH wordt bijgevolg jaarlijks groter. De ernst en de plaats van het letsel in de hersenen bepalen de gevolgen voor de persoon in kwestie. Er kunnen zichtbare gevolgen optreden die doorgaans snel aan het letsel worden gelinkt omdat de problemen voordien niet voorkwamen:


Er is echter dikwijls ook sprake van minder zichtbare gevolgen die vooral de directe omgeving en de persoon in kwestie raken:

Al deze gevolgen kunnen leiden tot twijfels, verdriet, woede en onzekerheid. Zaken die op zich dan weer kunnen leiden tot psychische problemen zoals depressie. Ook bij de directe omgeving! Niet uitzonderlijk is NAH de aanleiding tot een relatiebreuk, problemen op het werk, vrienden die afhaken, enz.  

NOOT: men moet waakzaam blijven om niet alles te verklaren vanuit NAH. De voorgeschiedenis van een persoon (karakter, capaciteiten, fysieke mogelijkheden, enz.) is heel belangrijk bij het linken van mogelijke gevolgen door het hersenletsel. Betrokkenen ervaren het als zeer frustrerend wanneer plots hun hele persoonlijkheid of functioneren gezien wordt vanuit het feit dat er NAH is opgetreden.


De stille epidemie

Mensen die zelf of in hun omgeving geconfronteerd worden met NAH wacht doorgaans de zware taak om samen met hun gezin te leren omgaan met de breuk in hun levenslijn: zware hersenbeschadiging is onomkeerbaar. De gevolgen van een zware beschadiging zijn sneller vast te stellen. Die van een kleine beschadiging worden soms zelfs niet eens opgemerkt op het moment van impact. Er wordt dan ook gesproken over “een stille epidemie”.


Nog meer informatie kan je lezen op de website van de Vlaamse Liga NAH

Wat is NAH? Vorming Lotgenoten Nuttige links Downloads Publicaties Familie

Directe links in deze pagina   Wat is NAH en oorzaken   /   Gevolgen van NAH   /   De stille epidemie